DRHA Disclaimer

Disclaimer voor DRHA.EU/DRHA.NL

Algemeen
Dutch Reining Horse Association, hierna te noemen DRHA, verleent u hierbij toegang tot DRHA.EU of DRHA.NL (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door DRHA en derden zijn aangeleverd. DRHA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DRHA.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DRHA. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Klik hier voor de contactgegevens.

 

Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.