DRHA On Tour

De DRHA is in 2014 begonnen met het organiseren van DRHA On Tour wedstrijden. Deze zijn gericht op beginnende wedstrijdruiters en zijn op verschillende locaties in het land. Laagdrempelig, 1 dag en minimale kosten; de ideale manier om te starten in de reiningsport!

Tijdens een DRHA on Tour show worden de volgende klassen uitgeschreven:

DRHA Green As Grass
Alle deelnemers dienen DRHA lid dan wel in het bezit te zijn van een DRHA on Tour startkaart. Deelname is alleen toegestaan voor ruiters die Non Pro zijn. Alle proeven mogen verreden worden op elk legaal bit op 1 of 2 handen. Als de combinatie de arena heeft betreden, mag er niet meer van 1 naar 2 handen veranderd worden of gewisseld worden van linkerhand naar rechterhand en omgekeerd. Het paard hoeft niet in eigendom te zijn van de ruiter of diens familie.

Wie bij aanvang van het lopende jaar € 135,00 of meer aan prijzengeld in de reiningsport heeft gewonnen, 25 Youth points bij de NRHA heeft of niet meer startgerechtigd is in de Green Reiner is niet meer startgerechtigd in de klasse Green as Grass.

Eenmaal per jaar wordt een lijst gepubliceerd waarop de verdiensten vermeld staan. Peildatum voor deze lijst is 31 december van het voorgaande jaar. Als een lid €135,00 of meer aan verdiensten heeft , verschijnt zijn/haar naam in rood op de lijst. Deze lijst wordt op de DRHA site geplaatst. Tevens kan deze lijst te allen tijde opgevraagd worden bij het showsecretariaat.

Green As Grass Trophy cup: Battle of the green

Ook in 2018 zal per show de top vijf ruiters in de Green as Grass klasse worden uitgenodigd voor een Green as Grass Trophy Cup. Deze wordt verreden tijdens de laatste DRHA show van 2018. Maximaal 20 ruiters zullen hierin aan start verschijnen.

DRHA Youth
Deze klasse is voor alle jeugdruiters tot 18 jaar. Hier zijn verder geen regels aan verbonden met betrekking tot verdiensten. Ook in deze klasse wordt het starten op ieder legaal scharenbit met twee handen toegestaan. Het paard, niet zijnde een hengst, hoeft niet in eigendom te zijn van de ruiter of diens familie. Het dragen van een cap is verplicht.

DRHA Youth 10 & under (short stirrup)

Deze klasse is voor jeugdruiters van 10 jaar en jonger. Zij mogen op ieder legaal bit 2 of 1 handig rijden. Voor deze jongste ruiters heeft de NRHA 2 speciale patterns (14 en 15) welke wij ook zullen uitschrijven. Het paard, niet zijnde een hengst, hoeft niet in eigendom te zijn van de ruiter of diens familie. Het dragen van een cap is verplicht.

DRHA Non Pro
Deze klasse is voor iedere amateurruiter die geen geld verdient met het lesgeven, trainen of op show uitbrengen van andermans paarden.  Hier zijn verder geen regels en limieten aan verbonden met betrekking tot verdiensten.

DRHA Open
In deze klasse mag een ieder aan de start verschijnen. Zowel trainers als amateur/Non Pro ruiters. Ook hier zijn verder geen regels aan verbonden met betrekking tot verdiensten.

DRHA Any Horse Any Rider
Deze klasse is open voor alle ruiters en paarden. Er zijn  geen regels verbonden aan wie de eigenaar van het paard is en je mag op ieder gewenst legaal bit met 2 handen rijden. Als de combinatie de arena heeft betreden mag niet meer van 1 naar 2 handen worden veranderd of worden gewisseld van linkerhand naar rechterhand en omgekeerd · Er is géén restrictie op NRHA LTE noch voor paard noch voor ruiter · Voor paarden geldt geen age restrictie (open event)Non Pro ruiters mogen paarden starten die niet in hun bezit zijn

Een paard mag maar één keer in de klasse worden uitgebracht. Dit betekent dat het paard niet met twee verschillende ruiters in de klasse mag verschijnen.

Voor het overige zijn de geldende NRHA/DRHA regels van toepassing.

Alle klassen

Voor zover niet specifiek beschreven zijn dezelfde regels van toepassing als op reguliere DRHA wedstrijden. Er wordt gereden onder NRHA regels tenzij hier door DRHA regels specifiek op is afgeweken of aangevuld. Verder zijn de DRHA statuten, vigerende DRHA regels en HHR van toepassing. De DRHA On Tour wedstrijden zijn niet NRHA approved; een NRHA lidmaatschap van ruiters en eigenaren en een Competition License voor deelnemende paarden zijn geen vereiste. Jurering word gedaan door een erkende NRHA judge.

Kosten DRHA On Tour
Om deze wedstrijden voor iedereen toegankelijk te maken, probeert de DRHA de kosten voor de startende ruiter zo laag mogelijk te houden. Om die reden is het dan ook niet noodzakelijk om een volledig DRHA lidmaatschap van    €40,- per jaar aan te schaffen.

Indien je alleen DRHA On Tour start, kun je een speciale ‘On Tour Startkaart’ aanvragen voor €20,- per jaar. Hiermee ben je startgerechtigd voor alle DRHA On Tour wedstrijden.  Indien je al volledig DRHA lid bent heb je deze startkaart niet nodig en is je reguliere lidmaatschap voldoende.

Tevens worden de kosten om aan start te verschijnen zo laag mogelijk gehouden:
– Office fee (administratie kosten) zijn slechts €10

-Judge fee (erkende NRHA judge) € 10

-Entry Fee (startgeld) in de klasses is €10 voor de Open, Non Pro en Any Horse Any Rider.

-Entry Fee (startgeld) in de  Green As Grass klasse kost €5

– Enty fee (startgeld) is €5 voor de Youth en  Youth 10 & under . Er wordt voor deze klasses géén judge fee en office fee gerekend!