DRHA

De Dutch Reining Horse Association stelt zich ten doel om de reiningsport als breedte- en recreatiesport te bevorderen, in de meest brede zin van het woord. Hiertoe behoren het organiseren van reiningwedstrijden, het onderhouden van contacten met geintresseerden in de reiningsport door middel van educatieve, ontspannings- en ontmoetings activiteiten en andere sociaal-culturele bezigheden betreffende de reiningsport.

De DRHA zal als affiliate van de National Reining Horse Association (NRHA), gevestigd te Oklahoma (Verenigde Staten), haar doelstelling realiseren door nauwe samenwerking met de NRHA.

Daarnaast zal de DRHA haar doelstelling mede realiseren door samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en met andere reiningorganisaties die lid zijn van de KNHS

Missie
De missie van de DRHA is het stimuleren van de groei van de reiningsport, op alle niveaus. Dit wil de DRHA realiseren door het aanbieden van shows waarop ruiters in de uitoefening van reining kunnen groeien, waardoor het enthousiasme voor reining equivalent zal toenemen. Uitgangspunt daarbij is de organisatie en ondersteuning van shows die uitsluitend de discipline reining aanbieden.

Klik hier voor de contact gegevens.