Lidmaatschapsformulier

Als je lid wilt worden van de DRHA kun je bijgaand Ā lidmaatschapsformulier invullen.

Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij het showsecretariaat tijdens onze shows of kan worden verzonden naar info@drha.nl.

DRHA Membership application

Het lidmaatschapsgeld kan worden betaald op het showsecretariaat tijdens onze shows of worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL39RABO 0100995365