Lidmaatschapsformulier

Als je lid wilt worden van de DRHA kun je bijgaand  lidmaatschapsformulier invullen.

Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij het showsecretariaat tijdens onze shows of kan worden verzonden naar info@drha.nl.

DRHA Membership application

Het lidmaatschapsgeld kan worden betaald op het showsecretariaat tijdens onze shows of worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL39RABO 0100995365