Uitleg van de klassen

Open (NRHA klasse)

De Open is toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA lidmaatschap mag elk paard in deze klasse starten. In de Open klasse maakt het niet uit hoeveel de ruiter gedurende zijn levensjaren op goedgekeurde NRHA shows heeft verdiend.

Intermediate Open (NRHA klasse)

De Intermediate Open is toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA lidmaatschap die gedurende de aan het huidige kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar minder dan $7.500,-  heeft verdiend op door NRHA goedgekeurde shows.

Limited Open (NRHA klasse)

De Limited Open is toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA lidmaatschap die niet meer dan $10 .000,- NRHA lifetime earnings heeft verdiend op door de NRHA goedgekeurde shows bij aanvang van het NRHA jaar.

Rookie Professional (NRHA klasse)

De Rookie Professional is toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA lidmaatschap, behalve voor degene met een Non Pro card. Een ruiter in de Rookie Professional mag niet meer dan $5.000,- NRHA lifetime earnings hebben verdiend bij aanvang van het NRHA jaar. Paarden dienen op 1 hand geshowd te worden.

Novice horse Open (NRHA klasse)

De Novice horse Open is toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA lidmaatschap en enkel voor paarden die niet meer dan $5000,- in lifetime earnings hebben in Categorie 1 bij de aanvang van het NRHA jaar. Voor Categorie 2 ligt deze grens aan lifetime earnings op $25.000,-.

Snafflebit open 4 and under (NRHA klasse)

De snaffle bit/hackamore open 4 and under is toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA lidmaatschap met een paard van 3 of 4 jaar oud.

Non Pro (NRHA klasse)

De Non Pro klasse is toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA Non Pro lidmaatschap. Dit zijn ruiters die zich niet beroepsmatig met de sport bezighouden. Een Non Pro ruiter mag dus geen paarden trainen en/of lesgeven tegen betaling. Om de Non Pro status te verkrijgen moet een ruiter een verklaring afleggen aan de NRHA (Non Pro Declaration). De aanvraag wordt gepubliceerd in de NRHA Reiner, het officiële publicatieorgaan van de NRHA. Indien hier niemand bezwaar tegen heeft ingediend, wordt de Non Pro kaart afgegeven. De Non Pro ruiter mag alleen een eigen paard starten. In de Non Pro klasse maakt het niet uit hoeveel de ruiter gedurende zijn levensjaren heeft verdiend.

Prime time Non Pro (NRHA klasse)

De Prime time Non Pro is toegankelijk voor elke ruiter van 50 jaar en ouder en met een geldig NRHA Non Pro lidmaatschap.  De ruiter dien op 1 januari van het betreffende showjaar 50 jaar of ouder te zijn.

Intermediate Non Pro (NRHA klasse)

De Intermediate Non Pro klasse is toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA Non Pro lidmaatschap die gedurende de aan het kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar minder dan $5.000 op door de NRHA goedgekeurde wedstrijden heeft verdiend.

Limited Non Pro (NRHA klasse)

De Limited Non Pro klasse is toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA Non Pro lidmaatschap die minder dan $10 .000,- NRHA lifetime earnings heeft verdiend op door de NRHA goedgekeurde shows bij aanvang van het NRHA jaar.

Novice horse Non Pro (NRHA klasse)

De Novice horse Non Pro is toegankelijk voor elke Non Pro ruiter met een geldig NRHA lidmaatschap en enkel voor paarden die niet meer dan $5000,- in lifetime earnings hebben in Categorie 1 bij de aanvang van het NRHA jaar. Voor Categorie 2 ligt deze grens aan lifetime earnings op $25.000,-.

Snafflebit Non Pro 5 and under (NRHA klasse)

De snaffle bit/hackamore non pro 5 and under is toegankelijk voor elke Non Pro ruiter met een geldig NRHA lidmaatschap met een paard van 3, 4 of 5 jaar oud.

Youth (NRHA klasse)

De Youth klasse is toegankelijk voor elke ruiter tot en met 18 jaar en dient in het bezit te zijn van een geldig NRHA Youth membership. Bij de Youth klassen wordt een onderscheid gemaakt tussen de Youth 13 & Under en de Youth 14-18 klasse. Het paard van de ruiter dient te beschikken over een Competition License en dient in eigen bezit te zijn of diens naaste familie. De jeugdruiter mag ook in de Non Pro klasse starten, mits hij of zij aan de daarvoor gestelde eisen voldoet.

Youth unrestricted (NRHA klasse)   

Youth Unrestricted klasse is toegankelijk voor elke ruiter tot en met 18 jaar en dient in het bezit te zijn van een geldig NRHA Youth membership. Met het NRHA Youth Membership is de ruiter ook automatisch lid van de EYRHA (zonder bijkomende kosten). De ruiter dient lid te zijn van de DRHA of in het bezit te zijn van een DRHA Unresticted Youth startkaart. Het paard dient te beschikken over een NRHA Competition license. Het paard hoeft niet in bezit te zijn van de ruiter of diens familie. De klasse wordt class in class verreden met de overige Youth klassen.    

Youth 10 and under – short stirrup (NRHA klasse)

De Youth 10 and under is toegankelijk onze jongste ruiters van 10 jaar en jonger. Deze klasse wordt uitgeschreven op onze DRHA On Tour shows. De ruiters mogen op ieder legaal bit 2 of 1 handig rijden. Voor deze jongste ruiters heeft de NRHA 2 speciale patterns (14 en 15). Het paard, niet zijnde een hengst, hoeft niet in eigendom te zijn van de ruiter of diens familie.                                                                                                                            

Rookie 1 (NRHA klasse)

De Rookie 1 klasse is toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA Non Pro lidmaatschap die niet meer dan $500,- lifetime earnings heeft verdiend, in welke klasse dan ook op door de NRHA goedgekeurde shows bij aanvang van het NRHA jaar. Dit is exclusief het geld dat verdiend is in jeugdklassen. Ruiters mogen niet meer dan 100 punten in Jeugdklassen hebben verdiend. Paarden dienen op 1 hand geshowd te worden.

Green reiner ( NRHA klasse)  

De Green reiner 2 klasse is toegankelijk is voor iedere ruiter die minder dan 350 Green Reiner punten, 175 Youth punten of $ 350,- NRHA verdiensten heeft. In deze klasse voor de beginnende ruiter kan men leren van de jury. Deze zal dan ook na de klasse beschikbaar zijn voor ruiters om vragen te beantwoorden over hun proef en score. De ruiter mag met ieder legaal bit, zowel één- als tweehandig starten. Er mag afwisselend gewisseld worden van linkerhand naar rechterhand en andersom tijdens de proef. Het paard hoeft niet in bezit te zijn van de ruiter. Om de laagdrempeligheid te bevorderen, biedt deze klasse de optie om een ‘simple lead change’ (galopwissel waarbij je teruggaat naar stap of draf) te doen in plaats van een vliegende galopwissel zonder dat je daarvoor penalty punten aftrek krijgt.                                

Voor meer informatie over eligibility verwijzen we u door naar de speciale pagina van de NRHA.
Op deze pagina is tevens te vinden welke uitzonderingen er voor Europa gelden op het gebied van category 2 (Aged Events): http://nrha1.com/eligibility

Any horse Any rider (DRHA klasse)

Deze DRHA klasse is zowel voor Open als Non Pro ruiters toegankelijk. Voor zowel paard als ruiter gelden voor deze klasse geen restricties in NRHA verdiensten en age restrictie. Non Pro en Open ruiters dienen wel in hun eigen klasse te starten, respectievelijk de Any Horse Any Rider Non Pro en de Any Horse Any Rider Open. Ruiter en eigenaar van het paard dienen lid te zijn van de DRHA. In het geval de klasse wordt uitgeschreven op een DRHA on Tour show dan dient de ruiter en eigenaar lid te zijn van de DRHA dan wel in bezit te zijn van een DRHA on Tour startkaart. Paarden hoeven geen NRHA Competition License te hebben en de ruiter hoeft geen NRHA lid te zijn. Non Pro ruiters mogen paarden starten die niet in hun bezit zijn. Alle proeven mogen verreden worden op elk legaal bit op 1 of 2 handen. Een paard mag slecht éénmaal fysiek in de klasse te worden uitgebracht, deze regel is ook van toepassing als de AHAR class in class wordt verreden met een andere klasse.

Green as Grass (DRHA klasse)

Deze DRHA klasse wordt uitgeschreven op onze DRHA On Tour shows en is toegankelijk voor elke Non Pro ruiter die bij aanvang van het showjaar niet meer dan € 135,- heeft gewonnen in de reiningsport of niet meer dan 25 Youth points heeft. Voor het paard geldt geen age restrictie. Ruiter en eigenaar van het paard dienen lid te zijn van de DRHA dan wel in het bezit te zijn van en DRHA on Tour startkaart. Het paard hoeft niet in bezit te zijn van de ruiter. Paarden hoeven geen NRHA Competition License te hebben. Alle proeven mogen verreden worden op elk legaal bit op 1 of 2 handen. Als de combinatie de arena heeft betreden mag er niet meer van 1 naar 2 handen veranderd worden of gewisseld worden van linkerhand naar rechterhand en omgekeerd. Een paard mag slecht éénmaal fysiek in de klasse te worden uitgebracht, deze regel is ook van toepassing als de Green as Grass class in class wordt verreden met een andere klasse.