Non Pro of Open?

In de klassen tijdens DRHA/NRHA wedstrijden zijn twee verschillende indelingen te onderscheiden:
* open klassen
* non pro klassen

Wanneer ben je een Open Ruiter?
Een ‘Open’ ruiter is een ruiter die wordt beloond voor de volgende zaken:
* het trainen van een paard in iéder mogelijk discipline van de paardensport, zittend met één been aan iedere zijde van het paard (rijden met een dameszadel valt hier niét onder)
* het showen van een paard in iéder mogelijk discipline van de paardensport, zittend met één been aan iedere zijde van het paard (showen met een dameszadel valt hier niét onder)
* het geven van instructie ten bate van het showen of het trainen van een paard in de reining, cutting of cow horse
* het (uit)dragen van sponsoruitingen in de breedste zin van het woord, tenzij deze nadrukkelijk zijn goedgekeurd door het uitvoerend comité van de NRHA op basis van persoonlijke bekendheid of beroemdheid welke is vergaard búiten de reiningsport

Dit geldt voor zowel directe vergoedingen en beloningen (financieel/geld) als indirecte (in natura: diensten, artikelen, tegemoetkomingen, privileges).

Hoe wordt een ‘status’ verstrekt?
Een Non Pro status wordt door de NRHA verstrekt alszijnde privilege en moet in geen enkele zin onder druk worden gezet door het NRHA lid door zijn of haar handelingen.

Voorbeeld: wanneer een instructeur ziek of verhinderd is, neemt een ander de zaken waar en geeft de lessen. Voor deze lessen wordt betaald door klanten. De invallend instructeur deelt zijn of haar kunde met de klanten. In dit geval is de Open status al van toepassing!

Voorbeeld: een enthousiaste ruiter ondersteunt jonge kinderen in hun eerste lessen op het paard. Hij of zij begeleidt deze kinderen, geeft (beperkt) aanwijzingen en houdt het paard onder controle. Voor zijn of haar hulp ontvangt deze persoon een (beperkte) financiële vergoeding, een beloning, een privilege of een andere (ook zéér kleine) tegemoetkoming.  In dit geval is de Open status al van toepassing!

Voorbeeld: een stalhulp of groom poetst en zadelt niet alleen het paard van een ruiter of trainer, maar stapt/rijdt deze ook warm. De vergoeding bestaat uit betaling hotelkamer, financiele vergoeding, vergoeding op basis van kost en inwoning, eten op locatie etc.  In dit geval is de Open status al van toepassing!

Ook in de Open klassen zijn verschillende niveau’s te onderscheiden. De beginnende of minder geoefende Open ruiter kan namelijk in de klasse ‘Rookie Professional’ aan start komen wanneer deze niet meer dan $2.500 aan Lifetime Earnings op zijn of haar naam heeft staan bij de start van het jaar. Deze klasse is te vergelijken met de Rookie klassen voor de Non Pro ruiters.

Overleg bij twijfel of een Open status van toepassing is met de DRHA, NRHA of op het showsecretariaat van een NRHA show. Dit kan veel ellende voorkomen!

Non Pro
Een Non Pro ruiter houdt zich op geen enkele wijze professioneel bezig met de paardensport en/of ontvangt geen enkele beloning, financieel danwel in natura op enigerlei wijze, wat betreft het rijden, africhten en trainen van paarden én coachen, opleiden en ondersteunen van ruiters.

Een paard dat wordt uitgebracht in de Non Pro klasse moet in eigendom zijn van één van onderstaande mogelijkheden:
* de Non Pro ruiter zelf (eigen bezit)
* iemand of meerdere personen uit zijn of haar directe familie^
* een rechtspersoon, vennootschap of een andere zakelijke aanduiding met als vereiste dat de Non Pro en/of een persoon of meerdere personen van zijn/haar familie de énige eigenaren zijn van dit bedrijf of zakelijke entiteit. De eigendom van deze zakelijke entiteit mag géén indirecte familie toegang verschaffen tot de zakelijke entiteit om hiermee mogelijk het uitbrengen van een paard tot de mogelijkheden te doen behoren. Deze zakelijke entiteit zal worden getoetst op basis van de competition license van het paard en het eigendomsrecht dat hierop wordt vermeld.

^ De definitie van directe familie in deze is als volgt: de echtgeno(o)t(e), partner, ouder, ouder van de echtgenoot, ouder van de partner, stiefouder, wettelijk voogd, kind, stiefkind, broer of zus, echtgenoot of partner van broer of zus, halfzus of halfbroer of stiefbroer/stiefzus
^^ Voor Non Pro ruiters tot  de leeftijd van negentien jaar, vallen ook de oom, tante, grootmoeder of grootvader onder deze regel
^^^ Bepaling van de status van partner wordt enkel toegekend op basis van een wettelijk vastgelegd partnerschap dat rechtsgeldig is in het land waarin de betrokkene is gevestigd. Alle relaties moeten nog steeds van toepassing en tevens rechtsgeldig zijn.

Non Pro status wordt een ruiter toegekend op een tijdelijke basis en is onderhevig aan verval en verlies van inkomens en prijzen in afwachting bekendmaking in het NRHA Reiner magazine.

De volgende zaken zijn toegestaan als geregistreerde Non Pro ruiter:
* het geven van demonstraties, lezingen, shows en internationale competities waarin de Non Pro ruiter zijn of haar Nationale Federatie vertegenwoordigt
* het verrijden van competities waarin de Non Pro zijn of haar school vertegenwoordigt als individu of als deel van een team
* het geven van demo’s die vooraf zijn goedgekeurd door het Uitvoerend Comité van de NRHA
* het ontvangen van reiskostenvergoedingen van een affiliate/zusteronderneming van de NRHA voor een ieder die zich kwalificeert voor NRHA Affiliate Championship (kampioenschappen tussen verschillende onderlinge NRHA afgevaardigde organisaties)