Starten bij de DRHA

De Dutch Reining Horse Association maakt het voor een ieder die geïnteresseerd is in reining, mogelijk om een wedstrijd te rijden in deze westerndiscipline. Ras, afkomst en leeftijd van het te starten paard is onbelangrijk: ieder gezond paard is welkom en er worden geen eisen gesteld aan het niveau van de ruiter. Er bestaan wel diverse klassen waarin de verschillende niveau’s van training en scholing naar voren kunnen worden gebracht.

Lid worden    

Het lidmaatschap van de DRHA bedraagt  € 40,- per kalenderjaar. Je kunt tijdens onze shows lid worden van de DRHA en betalen. Daarnaast kun je het lidmaatschap betalen tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering in januari. Leden ontvangen aan het eind van het kalenderjaar een factuur voor het komende jaar. Het lidmaatschap is geldig vanaf datum van ontvangst van de betaling.

Aanmelden kan ook per email: info@drha.nl

Let op! Voor de DRHA klasse ‘Any Horse Any Rider’ op onze meerdaagse shows is een DRHA lidmaatschap verplicht.

Korting! DRHA leden ontvangen korting bij onze meerdaagse wedstrijden op een stal, office fee en campingplaats.

On Tour startkaart 

Om de DRHA On Tour (eendaagse) wedstrijden voor iedereen toegankelijk te maken, houdt de DRHA de kosten voor deze wedstrijden zo laag mogelijk.Indien je alleen DRHA On Tour start, kun je een speciale ‘On Tour Startkaart’ aanvragen voor € 20,- per kalenderjaar. Deze kaart kun je op onze shows aanschaffen. Hiermee ben je startgerechtigd voor alle DRHA On Tour wedstrijden. Indien je al DRHA lid bent heb je deze startkaart niet nodig en is je reguliere lidmaatschap voldoende. Het is dan ook niet noodzakelijk om een DRHA lidmaatschap van € 40,- per jaar aan te schaffen.                                                                                                                                                              

NRHA lidmaatschap  

Voor alle NRHA klassen die worden uitgeschreven tijdens onze meerdaagse DRHA shows, is een NRHA lidmaatschap verplicht. Dit lidmaatschap van de overkoepelende Amerikaanse organisatie waarvan de Dutch Reining Horse Association (DRHA) de enige ‘affiliate’ (afgevaardigde) is in Nederland, kan worden aangevraagd via de website van de NRHA, www.nrha.com.

Het NRHA lidmaatschap kost $ 100,- per kalenderjaar. Uitzondering is de NRHA Green Reiner klasse waarin met enkel een ‘associate membership’ van de NRHA gestart kan worden Deze kost slechts $ 25,- per kalenderjaar.

Een verlenging van het NRHA lidmaatschap kan online worden aangevraagd en de kosten online worden voldaan. Voor een nieuw lidmaatschap moet echter wel een formulier worden ingezonden met de bijbehorende (betaal)gegevens.

In het geval van een nieuw lidmaatschap, wordt gewoonlijk binnen een maand een lidmaatschapspas en bijbehorende informatie toegezonden per post. Is dit bewijs van lidmaatschap eerder nodig, bijvoorbeeld vanwege het starten van een show, dan kan bij de NRHA heel eenvoudig een bewijs van lidmaatschap worden aangevraagd na succesvolle betaling.

Waar je aan moet denken als je NRHA klassen wilt starten
Om in een NRHA klasse te kunnen starten, moet voor het paard dat op de show wordt uitgebracht een zogenaamde ‘competition license’ worden aangevraagd. De competition license is een eenmalige investering van $45 die het mogelijk maakt om een paard op NRHA evenementen uit te brengen. Bij de aanvraag van een competition license wordt om verschillende zaken gevraagd:
* het geslacht van het paard
* de (stamboek)naam
* het ras (indien onbekend is dit geen probleem)
* gegevens van de eigenaar
* indien het ras onbekend is: kleur, fokker, geboortedatum, vader, moeder en land waar het paard is geboren

Een competition license hoeft maar eenmalig te worden aangevraagd: is deze verstrekt, dan blijft deze van toepassing op het paard, ook wanneer deze van ruiter of eigenaar  verandert. Echter moet in het laatste geval wel een wijzigingsformulier richting de NRHA worden gezonden wanneer de nieuwe eigenaar besluit het paard uit te (laten) brengen in NRHA klassen.

Non pro declaration    

De NRHA heeft geen inzicht in de professie van een nieuw lid en gaat er daarom gemakshalve vanuit dat iedereen die zich aanmeldt als nieuw lid de reiningsport gebruikt als inkomstenbron (pro). Dit is uiteraard niet bij alle ruiters van toepassing. Daarvoor is de ‘non pro declaration’.

Met de ‘non pro declaration’ geef je aan dat je geen inkomsten verwerft uit de reiningsport: ook niet in natura. Inkomsten worden gewoonlijk verworven door (assistent) trainers en instructeurs.

De verklaring dat de ruiter non pro is, oftewel ‘non pro declaration’, kost eenmalig $ 25,- . Na verwerking van de verstrekte gegevens én toezegging van het non pro lidmaatschap, wordt op de lidmaatschapskaart een vermelding gemaakt van de toezegging van een ‘general non pro’ status. 

Klassen voor de beginnende ruiter    

Green reiner  

Voor de beginnende ruiter met geen of weinig showervaring biedt de DRHA  de klasse ‘Green Reiner’ op de meerdaagse DRHA wedstrijden. Deze zal op de zondagmiddag worden uitgeschreven en vormt daarmee de hekkensluiter van de show. Op het wedstrijdterrein is het dan al rustiger en het inrijden met geoefende ruiters wordt zoveel mogelijk beperkt om de focus op je eigen paard te kunnen houden.

In de NRHA Green Reiner wordt door de NRHA jury op analyserende wijze naar je proef gekeken. Na afloop van de klasse mogen altijd vragen worden gesteld aan de jury en zal deze de ruiters die dit wensen van tips voorzien.

De NRHA Green Reiner is een officiële NRHA klasse. Toch betekent dit niet dat je in het bezit hoeft te zijn van een regulier NRHA lidmaatschap om in deze klasse te starten, sterker nog, je hoeft niet eens een DRHA lidmaatschap te hebben!

Wat nodig is voor de NRHA Green Reiner is een ondersteunend lidmaatschap van de NRHA, een ‘associate membership’. Deze kost $ 25,-  per kalenderjaar. De ruiter hoeft géén competition license te hebben voor het paard, evenmin als een regulier NRHA lidmaatschap ($ 100,- per jaar) en/of een DRHA lidmaatschap (€ 40,- per jaar).

Bekijk voor meer informatie over deze klasse de speciale pagina NRHA Green Reiner (in het Nederlands geschreven)                                                                                           

DRHA Green as Grass  

De klasse ‘Green as Grass’ is een door de DRHA uitgeschreven klasse en geen officiële NRHA klasse. Deze klasse wordt als instapklasse uitgeschreven tijdens de ‘DRHA on Tour’ wedstrijden. Om meer te weten te komen over de klasse ‘Green as Grass’ verwijzen we je graag door naar de speciale pagina waarin al onze klassen staan beschreven. Hier kun je ook vinden wat de toelatingseisen zijn van de ‘Green as Grass’ klasse: je mag in je hele leven niet meer dan € 135,- hebben gewonnen bij reiningwedstrijden gehouden onder de DRHA en/of NRHA.

Jeugdlidmaatschap

Om de deelname van de jeugd te stimuleren heeft de NRHA een “youth membership” van $40,- per kalenderjaar.

Indien een jeugdruiter alleen in de Youth Unrestricted wil starten kan een “youth unrestricted startkaart van € 20,- per kalenderjaar worden aangevraagd.